Wrzesień 22, 2021

Beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej

Alicja i Irena były przedstawicielkami naszej diecezji na beatyfikacji ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej w dniu 12 września 2021 r. w Warszawie. To było piękne przeżycie duchowe i wspólnotowe. Bardzo liczna obecność księży i biskupów, a także wiernych, na miarę panujących ograniczeń sanitarnych. Mamy nowego orędownika w niebie, który bardzo cenił obecność świeckich w życiu Kościoła. Módlmy się o wzmocnienie i odnowienie Akcji Katolickiej.

Galeria zdjęć

Related posts