Wrzesień 21, 2021

AKT ODDANIA AKCJI KATOLICKIEJ I NASZYCH RODZIN NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE MATCE KOŚCIOŁA

AKT  ODDANIA  AKCJI  KATOLICKIEJ  I  NASZYCH  RODZIN

 NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNIE  MATCE  KOŚCIOŁA

(wersja krótsza)

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Kłaniamy Ci się nisko w dniu Twojego święta, które jest patronalnym świętem naszego stowarzyszenia, gdyż przed laty obraliśmy Ciebie za naszą Patronkę i Orędowniczkę. Co roku, o tej właśnie porze, stajemy w naszych wspólnotach parafialnych przed Tobą gromadnie jako Twoje oddane dzieci, by oddać Ci chwałę i cześć, by wypowiedzieć trudną do wypowiedzenia wdzięczność za okazywaną nam matczyną dobroć. Matko Kościoła! Przyświecaj nam, Ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości!

W tym roku czynimy podobnie, choć w wyjątkowo trudnych warunkach, gdy zbiera żniwo wirus, który pozbawia zdrowia, a nawet życia wielu niewinnych ludzi. Cierpią nasze rodziny, boimy się o swoją przyszłość, nie wiemy, co nas czeka, jakie będą nasze dalsze losy. Nie chcemy wierzyć w pesymistyczne prognozy, bo wiemy że jesteśmy w rękach dobrego Boga. Dzięki łasce chrztu świętego należymy do wspólnoty Kościoła, którego Ty jesteś Matką!

Przeszłość i przyszłość do nas nie należą, ale należą do Chrystusa. Do nas należy jedynie teraźniejszość, za którą chcemy wziąć pełną odpowiedzialność. Prosimy Cię, o dobra Matko, abyś nas wzięła w swoją obronę, abyś nas, nasze rodziny, parafie, diecezję i całe stowarzyszenie osłoniła płaszczem swojej macierzyńskiej miłości. Broń nas przed złem duszy i ciała, ochraniaj przed nieszczęściami, które na nas czyhają, broń nasze rodziny, wspieraj nasze wspólnoty parafialne, naszą diecezję i Ojczyznę.

Broń nas przed pokusami złego ducha, który mąci nasze umysły i osłabia serca, odbiera nam pokój i szczęście. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, chroń nasze rodziny, spraw, aby zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci i wnuków.

Martwimy się wzrastającą obecnie obojętnością religijną naszych braci i sióstr, którzy nie kierują się zmysłem Kościoła, ale obierają własne drogi, te zaś z biegiem czasu stają się bezdrożami prowadzącymi donikąd. Niestety, na tych bezdrożach znajdują się także nasi bliscy, niekiedy nasze dzieci i wnuki, dlatego wyrzucamy sobie z pokorą, że nie potrafimy temu skutecznie przeciwdziałać. Martwimy się tym i jest nam zwyczajnie wstyd za brak wiary na miarę świadectwa. O Maryjo, uproś nam przebaczenie u Bożego Miłosierdzia.

Maryjo! Matko nasza! Pomóż nam uporządkować życie osobiste, aby dzięki temu nasze apostolstwo było autentyczne, wiarygodne i przekonujące innych. Spraw, abyśmy naszym osobistym i rodzinnym życiem fascynowali innych i porywali ich dla Chrystusa. Chcemy być skutecznymi apostołami w naszych rodzinach i parafiach, które kochamy i za które czujemy się odpowiedzialni, którym jesteśmy wdzięczni za tyle dobra, a także w naszej diecezji oraz w naszym stowarzyszeniu, jakim jest Akcja Katolicka. To właśnie Akcja Katolicka stała się dla nas szkołą autentycznej wiary, apostolstwa  i świętości.

Otaczaj opieką, o dobra Matko, nasze stowarzyszenie, ochraniaj je przed działaniami mającymi mu szkodzić. Jesteśmy potrzebni Kościołowi, czujemy się Jego dziećmi, jesteśmy w sercu Jego Założyciela Jezusa Chrystusa. Weź w opieką naszych asystentów, nasz diecezjalny zarząd i radę, wszystkie parafialne oddziały, nasze wszystkie dzieła, nasz Ośrodek Edukacyjno-Religijny w Jeleśni, Szkołę Świętości i wszystko to, co czynimy dla dobra Kościoła Chrystusowego.

W nawiązaniu do współczesnych wyjątkowych uwarunkowań błagamy Cię o pomoc dla wszystkich zakażonych wirusem, dla tych, którzy przychodzą im z pomocą oraz za rządzących, którzy czynią starania, by przeciwdziałać tym wszystkim nieszczęściom. Weź w opieką naród cały, który „żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały”!

Ty, która objawiasz łaskawość i współczucie dla uciekających się pod Twą opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi,  Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. Przyjmij to nasze miłosne oddanie i umocnij nas w Ewangelii Two­jego Syna.


 

AKT  ODDANIA  AKCJI  KATOLICKIEJ  I  NASZYCH  RODZIN

 NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNIE  MATCE  KOŚCIOŁA

(wersja dłuższa)

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Kłaniamy Ci się nisko w dniu Twojego święta, które jest patronalnym świętem naszego stowarzyszenia, gdyż przed laty obraliśmy Ciebie za naszą Patronkę i Orędowniczkę. Co roku, o tej właśnie porze, stajemy w naszych wspólnotach parafialnych przed Tobą gromadnie jako Twoje oddane dzieci, by oddać Ci chwałę i cześć, by wypowiedzieć trudną do wypowiedzenia wdzięczność za okazywaną nam matczyną dobroć. Matko Kościoła! Przyświecaj nam, Ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości!

W tym roku czynimy podobnie, choć w wyjątkowo trudnych warunkach, gdy zbiera żniwo wirus, który pozbawia zdrowia, a nawet życia wielu niewinnych ludzi. Cierpią nasze rodziny, boimy się o swoją przyszłość, nie wiemy, co nas czeka, jakie będą nasze dalsze losy. Nie chcemy wierzyć w pesymistyczne prognozy, bo wiemy że jesteśmy w rękach dobrego Boga. Dzięki łasce chrztu świętego należymy do wspólnoty Kościoła, którego Ty jesteś Matką!

Przeszłość i przyszłość do nas nie należą, ale należą do Chrystusa. Do nas należy jedynie teraźniejszość, za którą chcemy wziąć pełną odpowiedzialność. Prosimy Cię, o dobra Matko, abyś nas wzięła w swoją obronę, abyś nas, nasze rodziny, parafie, diecezję i całe stowarzyszenie osłoniła płaszczem swojej macierzyńskiej miłości. Broń nas przed złem duszy i ciała, ochraniaj przed nieszczęściami, które na nas czyhają, broń nasze rodziny, wspieraj nasze wspólnoty parafialne, naszą diecezję i Ojczyznę.

Pomóż przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi — zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Broń nas przed pokusami złego ducha, który mąci nasze umysły i osłabia serca, odbiera nam pokój i szczęście. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, chroń nasze rodziny, spraw, aby zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci i wnuków.

Współczesny człowiek jest zapatrzony w dobrobyt i sukces, nie liczą się już wyrzeczenie i ofiara, nie liczą się uczciwość i prawda. W imię źle rozumianej wolności wszystko jest dozwolone, usprawiedliwia się największe zło i z łatwością krzywdzi się niewinnych ludzi. Ważniejsze są uprzedzenia i pomówienia niż obiektywna prawda i zwykła ludzka uczciwość. Broń nas, o nasza dobra Matko, od tej współczesnej chytrej kombinacji i prowadź do prawdy, bo tylko ona może nas wyzwolić.

Martwimy się wzrastającą obecnie obojętnością religijną naszych braci i sióstr, którzy nie kierują się zmysłem Kościoła, ale obierają własne drogi, te zaś z biegiem czasu stają się bezdrożami prowadzącymi donikąd. Niestety, na tych bezdrożach znajdują się także nasi bliscy, niekiedy nasze dzieci i wnuki, dlatego wyrzucamy sobie z pokorą, że nie potrafimy temu skutecznie przeciwdziałać. Martwimy się tym i jest nam zwyczajnie wstyd za brak wiary na miarę świadectwa. Tyle razy zauważamy brak spójności pomiędzy wyznawaną wiarą a praktykowanym codziennym życiem. O Maryjo, uproś nam przebaczenie u Bożego Miłosierdzia.

Pojawia się na naszych twarzach wstyd za brak rzetelnej wiary i życia, ale serca nasze, mimo wszystko, są pełne ufności i nadziei, że przy Twojej pomocy musi być inaczej, musi być lepiej. Pomóż nam uporządkować życie osobiste, aby dzięki temu nasze apostolstwo było autentyczne, wiarygodne i przekonujące innych. Spraw, abyśmy naszym osobistym i rodzinnym życiem fascynowali innych i porywali ich dla Chrystusa. Chcemy być skutecznymi apostołami w naszych rodzinach i parafiach, które kochamy i za które czujemy się odpowiedzialni, którym jesteśmy wdzięczni za tyle dobra, a także w naszej diecezji oraz w naszym stowarzyszeniu, jakim jest Akcja Katolicka. To właśnie Akcja Katolicka stała się dla nas szkołą autentycznej wiary, apostolstwa  i świętości.

Otaczaj opieką, o dobra Matko, nasze stowarzyszenie, ochraniaj je przed działaniami mającymi mu szkodzić. Jesteśmy potrzebni Kościołowi, czujemy się Jego dziećmi, jesteśmy w sercu Jego Założyciela Jezusa Chrystusa. Weź w opieką naszych asystentów, nasz diecezjalny zarząd i radę, wszystkie parafialne oddziały, nasze wszystkie dzieła, nasz Ośrodek Edukacyjno-Religijny w Jeleśni, Szkołę Świętości i wszystko to, co czynimy dla dobra Kościoła Chrystusowego.

Chcemy być całkiem Twoi, z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: z miłością zawsze prowadź nas za rękę.  Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas, jak iść prostą droga do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i grzechów w sakramencie pokuty, dającym spokój duszy. Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie wszystkich świętych sakramentów, które są jak znaki pozostawione przez Twego Syna na ziemi.

W nawiązaniu do współczesnych wyjątkowych uwarunkowań błagamy Cię o pomoc dla wszystkich zakażonych wirusem, dla tych, którzy przychodzą im z pomocą oraz za rządzących, którzy czynią starania, by przeciwdziałać tym wszystkim nieszczęściom. Weź w opieką naród cały, który „żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały”!

Ty, która objawiasz łaskawość i współczucie dla uciekających się pod Twą opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi,  Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. Przyjmij to nasze miłosne oddanie i umocnij nas w Ewangelii Two­jego Syna.

„Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych!”

Do pobrania – akt oddania MB

Related posts