Kalendarium AK 2015

KALENDARIUM
AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
NA ROK 2015
06.01.2015 wtorek
Orszak Trzech Króli w Bielsku-Białej
10.01.2015 sobota
Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej w Zebrzydowicach
09.02.2015 poniedziałek
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – rozpoczęcie o godz. 17:00.
21.02.2015 sobota
Spotkanie Formacyjne członków Akcji Katolickiej w rejonach – rozpoczęcie o godz. 9:00
6-8.03.2015 piątek-niedziela
Rekolekcje dla Zarządu i Rady DIAK – Ośrodek Rekolekcyjny w Hałcnowie
09.03.2015 poniedziałek
Droga Krzyżowa na Matyskę
28.03.2015 sobota
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – rozpoczęcie o godz. 17:00.
13.04.2015 poniedziałek
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – rozpoczęcie o godz. 17:00.
25.04.2015 sobota
Podsumowanie XV Przeglądu Pieśni Patriotycznej
11.05.2015 poniedziałek
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – rozpoczęcie o godz. 17:00.
23.05.2015 sobota
Sesja Wiosenna
25.05.2015 poniedziałek
NMP Matki Kościoła – Patronki Akcji Katolickiej w Diecezji (obchody w parafiach).

30.05.2015 sobota- Poświęcenie plebanii w Jeleśni
07.06.2015 niedziela
Diecezjalna pielgrzymka na Kaplicówkę w Skoczowie
08.06.2015 poniedziałek
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – rozpoczęcie o godz. 17:00.
13.06.2015 sobota
XVII Rajd Akcji Katolickiej
20.06.2015 sobota
XX Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.
06.07.2015 poniedziałek
Rada DIAK w Jeleśni
19.07.2015 r. niedziela
Rychwałd- 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej
6 – 11.08.2015 czwartek-wtorek
Diecezjalna pielgrzymka piesza na Jasną Górę.
14.08.2015 piątek
Msza święta przy Bloku Śmierci Św. Maksymiliana w Oświęcimiu
20-23.08.2015czwartek-niedziela
Rekolekcje w Rychwałdzie.
03.-06.09.2015 czwartek-niedziela
Rekolekcje w Rychwałdzie
07.09.2015 poniedziałek
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – rozpoczęcie o godz. 17:00.

13.09.2015 niedziela
Nabożeństwo Fatimskie w Rychwałdzie – pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Diecezji
17-20.09.2015 czwartek-niedziela
Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie
05.10.2015 poniedziałek
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – rozpoczęcie o godz. 17:00.
10.10.2015 sobota
Sesja Jesienna
11.10.2015 niedziela
XV Dzień Papieski – Kwesta na fundusz stypendialny.
24.10.2015 sobota
Spotkanie Formacyjne członków Akcji Katolickiej w rejonach – rozpoczęcie o godz. 9:00.
08 .11.2015 niedziela
Droga Krzyżowa za zmarłych – na terenie obozu w Oświęcimiu – Brzezince.
09.11.2015poniedziałek
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – rozpoczęcie o godz. 17:00.
22.11.2015 niedziela
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Patronalne Akcji Katolickiej.
4-5.12.2015 piątek-sobota
Rekolekcje Adwentowe członków Rady DIAK Ośrodek Rekolekcyjny w Hałcnowie.
14.12.2015 poniedziałek
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – rozpoczęcie o godz. 17:00.
UWAGA: Pozycje zapisane kursywą pochodzą z kalendarza diecezjalnego – propozycja licznego udziału członków Akcji Katolickiej.

Related posts