Życzenia imieninowe dla Księdza Asystenta Tadeusza Borutki

W imieniu Zarządu DIAK oraz członków Akcji Katolickiej naszej diecezji pragniemy złożyć Księdzu Asystentowi Tadeuszowi Borutce najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego, wielu łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej. Niech pełniona przez Księdza Asystenta misja duszpasterska w dalszym ciągu przynosi liczne owoce dla dobra Kościoła katolickiego i naszej wspólnoty. Niech dzieło rozpoczęte przed laty, tak ważne dla nas wszystkich, niech przynosi Księdzu profesorowi radość serca i pogodę ducha. Zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Zarząd DIAK

Related posts