XVII Rajd Akcji Katolickiej Szlakiem Papieskim

Rajdy górskie organizowane przez środowiska chrześcijańskie są formą aktywnego wypoczynku, integracji, poznawania nowych szlaków, ale i czasem zadumy nad wspaniałością świata z perspektywy Bożego planu stworzenia. Znamienne są słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II: „Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. Dziękuję Mu za Jego własne piękno, którego wszechświat jest jakby odblaskiem, zdolnym zachwycić wrażliwe umysły i pobudzić je do wielbienia Bożej wielkości. W górach znajdujemy przy tym nie tylko wspaniałe widoki, które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór”1.
I w takim właśnie duchu 13 czerwca przeprowadzono XVII Rajd Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej im. Stefana Zubera i Stanisława Chuchera.
Rajd co roku organizowany jest w innym miejscu, tym razem trasy biegły w masywie Beskidu Śląskiego, z Bystrej i z Mesznej na Polanę Lanckorona, na stoku Magury, wzdłuż Szlaku Papieskiego. W słoneczne przedpołudnie wędrowali członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, wraz ze swoimi rodzinami i znajomymi, a wśród nich prezes Zarządu DIAK p. Andrzej Kamieński.
Na miejscu, pod kapliczką NMP Nieustającej Pomocy, przy istniejącym tam na stałe ołtarzu, Mszę św. odprawili: ks. prof. Tadeusz Borutka – opiekun duchowy diecezjalnej AK oraz asystenci duchowi Parafialnych Oddziałów AK – z Pietrzykowic ks. kan. Jan Goryl, z Wilkowic ks. kan. Franciszek Kuliga i z Bystrej Krakowskiej ks. kan. Tadeusz Krzyżak. W trakcie kazania ks. Profesor nawiązał do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i wskazał na Boga, który nie jest Bogiem dalekim, lecz bliskim. Oczywiście wspomniał także o nowo otwartym ośrodku kulturalno-rekolekcyjnym w Jeleśni, który jest dumą diecezjalnej Akcji Katolickiej i który kieruje swoją ofertę do wszystkich grup modlitewnych w naszym regionalnym Kościele.
Po nabożeństwie wręczono pamiątkowe dyplomy, znaczki oraz upominki dla najmłodszych i najstarszych uczestników Rajdu. W trakcie biesiadowania przy ognisku przeprowadzono konkurs wiedzy o życiu i działalności św. Jana Pawła II, w czasie którego dużą wiedzą wykazała się młodzież. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę. Czas biesiadowania umilała góralska muzyka i śpiew w wykonaniu „Bystrzańskiej Kapeli”.
Nad organizacją Raju czuwał diecezjalny komitet, a w szereg działań zaangażowani byli członkowie OSP Bystra i Wilkowice, którzy przykładowo wywieźli na Lanckoronę samochodami terenowymi niezbędny sprzęt nagłośniający i osoby mające poważne trudności z chodzeniem. Ks. Proboszcz i członkowie POAK z Bystrej wsparli Rajd organizacyjnie i finansowo. Biesiadę i nagrody dofinansowała Gmina Wilkowice, która konsekwentnie promuje szlaki turystyczne na terenie gminy.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Rajdzie, jego organizację i sfinansowanie kosztów.
Do zobaczenia na szlakach, pod naszymi beskidzkimi kapliczkami!

Aneta z Komitetu Organizacyjnego Rajdu

(1 Les Combes – Przemówienie na Anioł Pański 11 lipca 1999 r., L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 11/1999, s. 37-38).

Related posts