Wrzesień 21, 2021

Uroczystość Chrystusa Króla

22 listopada 2015 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, w święto Chrystusa Króla, odbyła się uroczystość Akcji Katolickiej. Wszystkich zgromadzonych powitał prowadzący tą uroczystość p. Krzysztof Luber, a słowo wstępne miał Prezes Akcji Katolickiej p. Andrzej Kamiński, gdzie min. powiedział: „ W tym roku mija 20-lat funkcjonowania odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce. Reaktywacja Stowarzyszenia dokonała się dzięki Janowi Pawłowi II, który w 1993 roku podczas wizyty biskupów polskich „ad limina” mówił, że „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem struktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.” Do tych słów św. Papieża Polaka często się odnosimy czerpiąc z nich inspirację do naszego działania pamiętając iż wraz ze swoimi duszpasterzami jesteśmy odpowiedzialni za Kościół w Polsce. W kreowaniu wizji naszego Stowarzyszenia ważnym elementem jest świadomość tego, że Akcja Katolicka jest urzędem w Kościele. Z tego zakorzenienia w Kościele czerpiemy potrzebę formacji duchowej oraz gotowość do działania, co wyraża się na różne sposoby i daje konkretne efekty.
W czasie tej uroczystości zostały przedstawione sylwetki nominowanych do medalu Akcji Katolickiej- Pro Consecratione Mundi, a Przewodniczący Kapituły p. Andrzej Sikora ogłosił, że nagrodzony medalem został p. Bogdan Traczyk – pierwszy tymczasowy Prezes POAK w Aleksandrowicach i Prezydent Miasta Bielsko-Biała w latach 1998-2002.
Z beskidzkim repertuarem wystąpił regionalny zespół „Romanka”. Wykład pt. „ Miłosierdzie Boga w posłannictwie Kościoła i życiu chrześcijanina” wygłosił ks. prof. Jan Wal. Mówił min. , że ludzi ubogich trzeba postawić w centrum Kościoła i świata, że człowiek w życiu najczęściej spotyka się z miłosierdziem Bożym. Wymienił takie trzy obszary miłosierdzia Bożego objawiającego się w posłudze Kościoła, a to: dawanie świadectwa- poprzez słowo i postawę, poprzez liturgię- czyli kult miłosierdzia i pokutę oraz diakonię- czyli wykonywanie służby i posługę charytatywną.
Przed rozpoczęciem Eucharystii, którą sprawował ks. bp. Roman Pindel w asyście księży asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, został wręczony medal AK oraz dekrety dla nowych księży asystentów i prezesów Parafialnych Oddziałów AK. W czasie Eucharystii ks. Biskup wygłosił homilie, gdzie powiedział, że dobrze jest, że Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży gromadzi się, aby uświadomić sobie w co się angażujemy, co jest zaangażowaniem dla Chrystusa. Przytoczył fragmenty listu kardynała Paryża z 1931 r., które dedykował kapłanom oraz urywki z dokumentów Soboru Watykańskiego II o zadaniach świeckich w Kościele.
Irena

Related posts