Spotkanie opłatkowe w Jeleśni

W niedzielę 17 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Spotkanie to zgromadziło licznych znakomitych gości, wśród których byli Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy, Pan minister Stanisław Szwed z małżonką, Pan senator Andrzej Kamiński, Asystent kościelny DIAK Ksiądz profesor Tadeusz Borutka oraz członkowie Zarządu DIAK. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą oraz odczytaniem fragmentu Ewangelii. Następnie, zgromadzeni goście wysłuchali przemówienia Księdza Biskupa oraz złożyli sobie świąteczne życzenia, dzieląc się tradycyjnie opłatkiem. W dalszej części spotkanie odbywało się przy stole, na którym pojawiły się świąteczne potrawy, a całą uroczystość wzbogacało wspólne śpiewanie kolęd przy aranżacji Kapeli Góralskiej „Jontki”. Serdecznie dziękujemy Państwu Marii i Janowi Wróblom za przygotowanie wigilijnego spotkania oraz wszystkim zgromadzonym gościom za obecność.

Przemówienie Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego

Czcigodni bracia kapłani, szanowni państwo! W perspektywie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia spotykamy się już tradycyjnie we wspólnocie Akcji Katolickiej poszerzonej o ludzi, którzy z nią współpracują i wspomagają ją w niełatwym dziele nowej ewangelizacji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich członków i członkinie Diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej z jej prezesem senatorem RP Andrzejem Kamińskim i asystentem diecezjalnym ks. Tadeuszem Borutką. Cieszę się z obecności ks. ks. prałata Jana Sopickiego, ks. proboszcza Tadeusza Krzyżaka z Bystrej Krakowskiej, a także pana ministra Stanisława Szweda wraz z małżonką, pana mec. Andrzeja Sikory i pana prezesa Adama Marszałka. Widzę też członków Zarządu Akcji Katolickiej, m.in. panią Irenę Olmę, panią Ewę Ciopińską, panią Bożenę Tobiasz, pana Piotra Molla z małżonką, pana Edwarda Żmija, pana Marka Gietlera, pana
Krzysztofa Lubera. Są z nami także zaproszeni goście, a wśród nich pan dyrektor Marek Kuder, Państwo Krymiec,
Państwo Maj i Państwo Sowa. Pozdrawiam gorąco państwa Marię i Jana Wróblów, którzy na co dzień troszczą się o ten piękny dom oraz panią Bernadetę Mentel prezesa POAK w Jeleśni. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich i dziękuję za miłe memu sercu zaproszenie, za waszą obecność, a przede wszystkim za wkład w życie naszej diecezji, ale także naszej małej i wielkiej Ojczyzny.

Chcemy dziś podzielić się opłatkiem jako znakiem tej wielkiej Tajemnicy, jaką będziemy na nowo przeżywać w czasie nadchodzących świąt. Myślimy o tym niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce przed dwoma tysiącami lat w Betlejem. Noc Betlejemska napełnia nasze serca radością, ponieważ Bóg, Słowo Wcielone, rodząc się jako człowiek, przyjął ludzką naturę i stał się jednym z nas. Bóg, który stworzył człowieka i obdarzył go wolnością oraz zdolnością do kochania, podzielił nasz los, abyśmy nie czuli się samotni. Boże Narodzenie znaczy, że Bóg przyjmuje człowieka, jest z człowiekiem w jego radościach i troskach. Noc Betlejemska swoim niezwykłym światłem niesie przede wszystkim prawdę o Bogu, który jest Emanuelem – to znaczy „Bogiem z nami”. Jest On Bogiem bliskim każdemu człowiekowi. Właśnie tę bliskość oznacza Noc Betlejemska, którą już za kilka dni będziemy przeżywać. Prawdę o bliskości Boga i człowieka oraz o bliskości człowieka z drugim człowiekiem symbolicznie wyraża nasz tradycyjny opłatek – kawałek białego chleba. On nas przenosi w nowy wymiar wzajemnych relacji. Połamać się opłatkiem z drugim człowiekiem, to znaczy zaakceptować go i pozwolić, żeby on się do nas zbliżył w całej prawdzie o sobie. Przyjęcie drugiego człowieka nie należy do łatwych gestów czy przedsięwzięć, ponieważ jesteśmy obciążeni ludzkimi słabościami, uprzedzeniami i wzajemnymi pretensjami. Niech tegoroczny opłatek będzie znakiem życzliwego słowa, jakie szczerze kierujemy do siebie w tych dniach. Niech będzie również znakiem autentycznego miłosierdzia, którego uczy nas Chrystus każdego dnia, gdy – biorąc doręki chleb – mówi: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje…”. On codziennie dzieli się z nami swoim miłosierdziem i dlatego także my każdego dnia winniśmy się dzielić naszym miłosierdziem z bliźnimi.

Życzę wam wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2018. Te życzenia
złożę na ołtarzu podczas mszy świętej w noc Bożego Narodzenia. W tym duchu błogosławię opłatki. Przekażcie
moje życzenia i pozdrowienia swoim krewnym, bliskim i znajomym. Niech Bóg wam błogosławi niezmiernie hojną
ręką!

GALERIA ZDJĘĆ

 

Related posts