Wrzesień 19, 2021

Modlitwa AK

Modlitwa

 

Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła!

W Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna,

trwałaś na modlitwie z Jego uczniami.

 

Orędowniczko nasza u Boga!

My, członkowie Akcji Katolickiej, z wiarą pełną ufności

uciekamy się do Ciebie!

Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi

i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami

chcą wypełniać apostolską misję Ludu Bożego.

 

Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski,

spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego,

rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów

i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je

w służbie Kościołowi i Ojczyźnie.

 

Wspomożycielko Wiernych,

Która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła,

wspieraj nasze starania o odnowienie Akcji Katolickiej.

Spraw, aby wiele Polek i Polaków

przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się

w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu,

którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel św. Jan Paweł II.

 

Panno Wierna i Pełna łaski!

Powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece

i z pokorą prosimy:

„Uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami!”

Amen.

Related posts