Komunikat Zarządu DIAK w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Kierując się pasterskimi zaleceniami Księdza Biskupa Ordynariusza, Zarząd DIAK podjął decyzję o odwołaniu spotkań, rekolekcji oraz wszelkich zgromadzeń planowanych w terminie do świąt wielkanocnych. Tę trudną decyzję argumentujemy troską o bezpieczeństwo zdrowotne członków i sympatyków naszego stowarzyszenia.

Uprzejmie prosimy o roztropne podejście do sprawy i podporządkowanie się zaleceniom.

Link do komunikatu Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej – https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/komunikat-diecezji-bielsko-zywieckiej-w-zwiazku-z-zagrozeniem-epidemiologicznym/

Related posts